Vintage
2016
Name
Schild Estate Moscato
Retail
$22.00
Member
$14.00
Vintage
2014
Name
Schild Estate GMS
Retail
$23.00
Member
$18.00
Vintage
2016
Name
Schild Estate Riesling
Retail
$29.00
Member
$15.00
Vintage
2014
Name
Alma Schild Reserve Chardonnay
Retail
$40.00
Member
$20.00
Vintage
2015
Name
Schild Estate Sparkling Shiraz
Retail
$48.00
Member
$25.00
Vintage
2014
Name
Edgar Schild Reserve Grenache
Retail
$49.00
Member
$40.00
Vintage
2013
Name
Schild Estate Prämie
Retail
$90.00
Member
$70.00
1 - 9 of 9